หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศ รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พิมพ์
Wednesday, 09 December 2020

ประกาศ รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- นายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

Download ข้อมูลเพิ่มเติม

< ก่อนหน้า   ถัดไป >