(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๕ ตึกอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) พิมพ์
Wednesday, 25 November 2020
- (ร่าง) ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๕ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๕ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.