ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Tuesday, 24 November 2020
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ำ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ำ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
- แบบแปลนปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ำ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.