ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( State Quarantine) พิมพ์
Monday, 09 November 2020
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย พว.เยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( State Quarantine) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.