www.pmnidat.go.th - พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิมพ์
Wednesday, 21 October 2020

        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษา สบยช. นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบยช. เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีการการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกต้นไม้ ให้บริการตรวจทันตกรรมฟรี บริการให้คำปรึกษาและแจกน้ำยาอมอดบุหรี่ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.