การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ พิมพ์
Wednesday, 14 October 2020

       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.