ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 พิมพ์
Thursday, 01 October 2020


ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
“ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด
(Horizon of Knowledge: Based on Community drug abuse treatment and care)”

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน จำนวน 1,100 คน
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Download
-
หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
- กำหนดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
ลงทะเบียนออนไลน์

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 05 October 2020 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.