ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 พิมพ์
Thursday, 01 October 2020


ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
“ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้: ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด
(Horizon of Knowledge: Based on Community drug abuse treatment and care)”

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน จำนวน 1,100 คน
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Download
-
หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
- กำหนดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
Download หนังสือตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563
แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ (จังหวัด/กรม) โดยรายชื่อเรียงตามอักษร (ก-ฮ)
โทรศัพท์ยืนยันเข้าร่วมประชุม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 หรือ 0863519626 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
- สำนักอนามัย
- เขตบริการสุขภาพที่1 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง
- เขตบริการสุขภาพที่2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
- เขตบริการสุขภาพที่3 ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
- เขตบริการสุขภาพที่4 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
- เขตบริการสุขภาพที่5 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
- เขตบริการสุขภาพที่6 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
- เขตบริการสุขภาพที่7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
- เขตบริการสุขภาพที่8 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร
- เขตบริการสุขภาพที่9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
- เขตบริการสุขภาพที่10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
- เขตบริการสุขภาพที่11 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
- เขตบริการสุขภาพที่12 ตรัง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
- กรุงเทพมหานคร
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 920 9941 7125
รหัสเข้า (Passcode) : 138045

ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 984 6359 6369
รหัสเข้า (Passcode) : 313022

ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 969 6357 8688
รหัสเข้า (Passcode) : 447086

วันที่ 22 ธ.ค. 2563
เวลา 8.30-16.00 น.

หัวข้อ : งานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 894 616 5760
รหัสเข้า (Passcode) : 11651165เวลา 13.00-14.30 น.

หัวข้อ : Violence Management in hospital
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 930 4394 7815
รหัสเข้า (Passcode) : 513003

เวลา 13.00-14.30 น.
หัวข้อ : Future trends Medical Cannabis
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 973 5700 9139
รหัสเข้า (Passcode) : 793812

เวลา 13.00-16.00 น.
หัวข้อ : การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 966 0194 0282
รหัสเข้า (Passcode) : 320887
 
เวลา 14.30-16.00 น.
หัวข้อ : การบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 984 9155 9307
รหัสเข้า (Passcode) : 305617

เวลา 14.30-16.00 น.
หัวข้อ : การบำบัดทางเลือก
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 946 2329 9251
รหัสเข้า (Passcode) : 820076
 
วันที่ 23 ธ.ค. 2563
เวลา 8.30-16.00 น.
หัวข้อ : งานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 894 616 5760
รหัสเข้า (Passcode) : 11651165

 
เวลา 14.30-16.00 น.
หัวข้อ : Health Literacy ก้าวสำคัญของงานยาเสพติด PP&P
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 912 5220 4988
รหัสเข้า (Passcode) : 362201
วันที่ 24 ธ.ค. 2563
เวลา 8.00-14.30 น.
ลิงค์โปรแกรม Zoom Meeting
เลขห้อง (Meeting ID) : 894 616 5760
รหัสเข้า (Passcode) : 11651165

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 December 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.