www.pmnidat.go.th - ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 พิมพ์
Monday, 28 September 2020

         นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 และร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ กับเครือข่าย ปี 2564 จัดโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สบยช. และผู้แทนจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.