โรงอาหารกรมการแพทย์ ใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen พิมพ์
Friday, 25 September 2020

        บุคลากรกลุ่มงานโภชนาการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการโภชนาการอาหารของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ในงานเปิดโรงอาหารกรมการแพทย์ "โรงอาหารกรมการแพทย์ ใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen" โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบป้ายเมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการ เพื่อให้บุคลากรและประชาชนที่มารับบริการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ซึ่งมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมงาน ณ โรงอาหารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 September 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.