การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2563 พิมพ์
Wednesday, 15 July 2020
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2563 ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการตอบข้อเสนอแนะจากทีมที่รับผิดชอบ โดยมีนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยโทมงคล มณฑา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สบยช. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 July 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.