พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ พิมพ์
Monday, 13 July 2020

 

       นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ สถานการณ์และนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาและสารเสพติด หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาและสารเสพติดไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.