ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พิมพ์
Monday, 13 July 2020
      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และคณะอนุกรรมการตรวจอนุญาตสถานพยาบาลยาเสพติดให้โทษตาม พรบ. พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารยา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ วัดท่าน้ำ อำเภอป่าแดด และ“ภูตะวัน เวสท์โฮม” (Phutawan Resthome Rehabilitation) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลในการนำเสนอคณะอนุกรรมการตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.