การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Metabolic Syndrome : โรคอ้วนลงพุง” พิมพ์
Friday, 03 July 2020

           สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Metabolic Syndrome : โรคอ้วนลงพุง” โดยมีนายแพทย์ธิติ ดวงสร้อยทอง และตึกมรกต เป็นผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทีมสหวิชาชีพและบุคลากร สบยช. ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.