แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิมพ์
Thursday, 02 July 2020
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.