ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผลงาน “รวมพลังเยียวยาผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิมพ์
Monday, 29 June 2020

       นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ​ ประเภท การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 ผลงาน “รวมพลัง เยียวยา ผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี กรมการแพทย์  นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย  รอง เลขาธิการ ป.ป.ส. นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษา สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นางบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และภาคีเครือข่าย ร่วมนำเสนอผลงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 June 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.