ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 3 พิมพ์
Friday, 26 June 2020

       สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)โดยกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 3 เพื่อกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินเขตบริการสุขภาพที่ 1-2 ภาคเหนือ จำนวน 17 โรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและ คณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด พร้อมด้วยผู้นำเสนอ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 June 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.