โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองโดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิมพ์
Thursday, 28 May 2020

      นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลประจำหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยตึกหยก ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และบุคลากร ได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญของพระพุทธศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพตึกหยก สถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 28 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.