โครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 พิมพ์
Monday, 25 May 2020

      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิด “โครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และประชาชน ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดโดยทีมพัฒนาทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยเสพติดบุหรี่ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ จากทีมสหวิชาชีพ  พร้อมทั้งแจกน้ำยาอมอดบุหรี่ และประกวดออกแบบ แผ่นพับ คำขวัญ และคลิปสั้น (tiktok) การรณรงค์เลิกบุหรี่ โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล  ร่วมพิธีเปิด ณ  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.