การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้วยกลุ่มเอนเอ” พิมพ์
Wednesday, 20 May 2020

      นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้วยกลุ่มเอนเอ” โดยคณะทำงานประสานกิจกรรมเอนเอ (TSFT) เป็นผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพของ สบยช. ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.