การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผู้ป่วยหญิงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” พิมพ์
Friday, 08 May 2020
     นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ผู้ป่วยหญิงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดยมีแพทย์หญิงสุกัญญา เวียงอินทร์ และทีม CIT สตรี เป็นผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมสหวิชาชีพของ สบยช. ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.