การประชุมเตรียมความพร้อมการบริการทางการแพทย์ปกติในรูปแบบใหม่ พิมพ์
Thursday, 07 May 2020

 

    นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบริการทางการแพทย์ปกติในรูปแบบใหม่ The new normal medical services โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากร สบยช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.