ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย พิมพ์
Wednesday, 29 April 2020

      นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน พร้อมด้วย หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาล สบยช. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 29 April 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.