ขอขอบคุณ บริษัทคอนติเนเติล-ฟาร์ม จำกัด พิมพ์
Tuesday, 28 April 2020

     สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยนางสมพร สุวรรณมาโจ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม พร้อมคณะ  รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ 70 % ขนาด 1000 ml จำนวน 60 ถุง จากบริษัทคอนติเนเติล-ฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.