การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเตรียมตัวผู้ป่วยส่งถ่ายภาพรังสี และการแปลผลจากภาพรังสี” พิมพ์
Thursday, 23 April 2020
       นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเตรียมตัวผู้ป่วยส่งถ่ายภาพรังสี และการแปลผลจากภาพรังสี” โดยมีแพทย์หญิงธญรช ทิพยวงษ์และงานรังสีวิทยา เป็นผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมสหวิชาชีพของ สบยช. ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.