การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” พิมพ์
Wednesday, 25 March 2020
       นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” โดยมีแพทย์และพยาบาลหอผู้ป่วยเพชร 3 เป็นผู้นำเสนอ  ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมสหวิชาชีพของ สบยช. ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร  แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.