พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นที่ 2 พิมพ์
Friday, 20 March 2020
      นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบ Matrix Program รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาผู้ป่วยแบบกายจิตสังคมบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.