www.pmnidat.go.th - ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา พิมพ์
Thursday, 12 March 2020
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมา
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างโครงการฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.