การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการให้บริการเลิกสูบบุหรี่ ตามหลักการ 5 A” พิมพ์
Wednesday, 12 February 2020
      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการให้บริการเลิกสูบบุหรี่ ตามหลักการ 5 A” โดยมีแพทย์หญิงธญรช  ทิพยวงษ์ และทีม CIT บุหรี่  เป็นผู้นำเสนอ ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพของ สบยช. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 4 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.