หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Thursday, 23 January 2020
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Pantum รุ่น P๒๕๐๐W และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro P๑๑๐๒, P๑๑๐๒W) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >