ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 พิมพ์
Friday, 10 January 2020
     นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร สบยช.  ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.