กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" พิมพ์
Wednesday, 04 December 2019
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของ สบยช. ระลึกถึงพระคุณของพ่อ รวมถึงเป็นการแสดงพลังสามัคคีของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกวดการจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน และ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย สบยช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.