กิจกรรม Green MOPH Market พิมพ์
Wednesday, 27 November 2019

     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม Green MOPH Market ชม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมการแพทย์ได้นำผลิตภัณฑ์จากผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มาจำหน่ายภายในงาน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม และบุคลากร สบยช. ร่วมต้อนรับ โดยมีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.