สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด PDF พิมพ์
Friday, 08 November 2019

        สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยนายแพทย์ชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และบุคลากร สบยช. ร่วมต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในโอกาสนำคณะผู้บริหารสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.