การอบรมการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์
Thursday, 07 November 2019
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพอย่างยั่งยืน กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.