ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่จ.สุพรรณบุรี PDF พิมพ์
Tuesday, 05 November 2019
      นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พันตำรวจโทพิเชษฐ์ กันทาส้ม รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธร จ.ตรัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและเครือข่ายการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม 12 พื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงเยี่ยมชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านเขาชะโอย หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อ. เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 07 November 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.