10 อันดับโรคแรก สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 พิมพ์
Tuesday, 29 October 2019
10 อันดับโรคแรก สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ
รหัส
ชื่อโรค
จำนวน
ร้อยละ
1
F15 แอมเฟตามีน 1,440 60.53
2
F10 สุรา 557 23.41
3
F12 กัญชา 110 4.62
4
F15 ยาไอซ์ 87 3.66
5
F11 เฮโรอีน 77 3.24
6
F18 สารระเหย( Volatile Substance) 26 1.09
7
F15 กระท่อม( Kratom) 9 0.38
8
F11 ฝิ่น 1 0.04
10
- อื่น ๆ 72 3.03
    ผลรวมทั้งหมด 2,379  
ที่มา : ข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 29 October 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.