หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 3 พิมพ์
Monday, 23 September 2019

      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาผู้ป่วยแบบกายจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอก และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดจำนวน 53 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.