ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (e-bidding) พิมพ์
Wednesday, 18 September 2019
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับงานรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับงานรังสี แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 September 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.