โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ PDF พิมพ์
Wednesday, 11 September 2019
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี คณะผู้บริหาร และบุคลากร สบยช. จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวรายงาน และนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพและถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน นอกจากนี้คณะจิตอาสา สบยช. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดเปรมประชา ต. บางพูน จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.