ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ PDF พิมพ์
Wednesday, 11 September 2019
      นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ เพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเยี่ยมสำรวจเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ รวมทั้งวิเคราะห์บทเรียนในด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประเมินและรับรองคุณภาพจาก สบยช.และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค จำนวน 60 คน โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.