การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 3 PDF พิมพ์
Wednesday, 04 September 2019


หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 3
จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562
ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
รับจำนวน 50 ท่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 12 กันยายน 2562

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 September 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.