โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชน PDF พิมพ์
Wednesday, 04 September 2019
      แพทย์ พยาบาลและบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน นอกจากนี้คณะจิตอาสา สบยช. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโพสพผลเจริญ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.