ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (NEW) PDF พิมพ์
Thursday, 29 August 2019
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล 2 อัตรา
  ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
- ประกาศกรมการพทย์ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 16 September 2019 )
ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.