แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ PDF พิมพ์
Wednesday, 14 August 2019

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- จ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
- จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
- จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผู้ผู้ป่วย
- จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
- จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอ็กซ์เรย์ (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกาศ ณวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 23 August 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.