หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง PDF พิมพ์
Monday, 05 August 2019
     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 3 -10 สิงหาคม 2562 และบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพ แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจาก สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.