การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดของกลุ่มธัญญารักษ์ PDF พิมพ์
Friday, 02 August 2019
       นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดของกลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และประเมินผล วิเคราะห์ ปรับแผนปฏิบัติการ ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จาก สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6  แห่ง จำนวน 145 คน  ณ โรงแรมอัมมาน ยูนีค โฮเทล จังหวัอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.