หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ยุทธศาสตร์ พิมพ์
Wednesday, 06 November 2013
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์ศาสตรที่ 1 พัฒนาวิชาการมาตรฐานการรักษาที่เป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการและวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา TYR Addiction Smart Center
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >