ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ พิมพ์
Thursday, 02 April 2015
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ และแนวทางดำเนินการ
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู้การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๕๗
- แนวทางการนำผู้เสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
  - ทะเบียนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  - การยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ
  - แบบสำรวจผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
  - หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูและส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
  - แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู
  - ผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
  - บันทึการส่งมอบและรับมอบสิ่งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพติด
  - บันทึกผลการตรวจปัสสาวะ

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.