โครงการ"ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" พิมพ์
Wednesday, 24 October 2012
โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน
จุดมุ่งหมายหลัก
1. ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน
2. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนำผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชน เข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด
3. เฝ้าระวัง และติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำ
4. คนในชุมชนมีความปลอดภัย จากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้

เป้าหมาย กำหนด 12 พื้นที่เป้าหมายหลัก ได้แก่
 1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 พื้นที่
1.1 เขตคลองเตย กลุ่มชุมชนคลองเตย (ชุมชน1-2-3 ชุมชน 4-5-6 ชุมชน 70ไร่)

1.2 เขตลาดกระบัง กลุ่มชุมชนเคหะร่มเกล้า (ชุมชนร่มเกล้า โซน 5 และ 7)
1.3 เขตบุรี กลุ่มชุมชนบ้านสมเด็จ (มัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)
2. พื้นที่ภาค 1 ชุมชนไผ่เขียว หมู่ที่ 6 ต.เชียงราก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

3. พื้นที่ภาค 2 บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
4. พื้นที่ภาค 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

5. พื้นที่ภาค 4 บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. พื้นที่ภาค 5 บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. พื้นที่ภาค 6 ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
8. พื้นที่ภาค 7 บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ 11 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
9. พื้นที่ภาค 8 ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
10. พื้นที่ภาค 9 ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
      เปิดปฏิบัติการพร้อมเพรียงกันโดยผ่านวิดีโอลิงซ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ศูนย์กลางการปฏิบัติการอยู่ที่ชุมชนคลองเตยโดย นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีฯ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 25 October 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.