งานวันน้อมรำลึกสมเด็จย่า พิมพ์
Thursday, 18 October 2012
  

              ทางสถาบันธัญญารักษ์ได้จัดโครงการ "น้อมรำลึกสมเด็จย่า"  ในศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2555  เวลา 8.00 น.  ณ  สถาบันธัญญารักษ์ เนื่องด้วย วันที่  21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถาบันธัญญารักษ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า” ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาสนับสนุนวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขมาโดยตลอดและพร้อมกันนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นามพระราชทานตามที่สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้สถาบันธัญญารักษ์เป็น "สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี”ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
              กิจกรรมภายในงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ  นวดแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพ บริการทางด้านทันตกรรมขูดหินปูน ฟรี   บริการวัดความดัน ตรวจสุขภาพปอดฟรี  แจกน้ำยาอมอดบุหรี่ ฟรี

กำหนดการวันงานน้อมรำลึกสมเด็จย่า

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 October 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.